วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.ปลาย ‪#‎ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1‬

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.ปลาย
‪#‎ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1‬ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.59 นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล นักเรียนชั้นม.4

ได้แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.ปลาย ของานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ‎จ.กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1‬ ‪ที่2ของประเทศ‬ไทย
โดยมีครูจิตราภรณ์ กอบแก้วเป็นผู้ฝึกซ้อม


ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ข่าว  ครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว
ภาพ ครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น