วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.ปลาย ‪#‎ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1‬

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.ปลาย
‪#‎ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1‬ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.59 นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล นักเรียนชั้นม.4

ได้แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.ปลาย ของานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ‎จ.กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1‬ ‪ที่2ของประเทศ‬ไทย
โดยมีครูจิตราภรณ์ กอบแก้วเป็นผู้ฝึกซ้อม


ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ข่าว  ครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว
ภาพ ครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว


วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

วันครู
                     คำขวัญวันครู 2559  "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปีพุทธศักราช 2559


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ใต้อาคาร 4 

ชั้น ระดับ ม.4 - ม.6 ห้อง ใต้อาคาร 4 19 ธ.ค. 2558 

ลำดับที่ 1 - 51 8.30-17.00

--------------------------------------------------
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง สำนึกรักบ้านเกิด 

18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1 - 34 - 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 35 - 51 09.00-16.00
 
วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 1-34 

วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 35-51

กรุณาดูตารางเวลาด้วยตัวของท่านเอง*

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เด็กดรุณาคว้ารางวัลประกวดวาดภาพระบายสี

       นายธีรพลชัย นันทชัยพร ผู้บริหาร บริษัท ราชบุรีนัทพลชัย จำกัด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีรูปรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับอาชีวศึกษา/ประชาชนทั่วไป ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

วันครอบครัว

" FAMILY  

         " Father And Mother I Love You "

ครอบครัว... 14 เมษายน วันครอบครัว
13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเมือง และยังเป็นช่วงที่คนไทยส่วนได้เดินทางกลับบ้าน ทำให้เทศกาลสงกรานต์ จึงถือเป็นโอกาส รวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของครอบครัว ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา และรัฐบาลได้กำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกันอีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคม ที่มีครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมไทยในด้านต่าง ๆ