วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เด็กดรุณาคว้ารางวัลประกวดวาดภาพระบายสี

       นายธีรพลชัย นันทชัยพร ผู้บริหาร บริษัท ราชบุรีนัทพลชัย จำกัด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีรูปรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับอาชีวศึกษา/ประชาชนทั่วไป ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    ชีพสัตพากร    ม.3/10    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • 2. นางสาวเบญจวรรณ    แก้วทอง    ม.5/3    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • 3. เด็กชายภูบดี    อินวารี    ม.3/10    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับอาชีวศึกษา/ประชาชนทั่วไป
  • 1. นางอารีรัตน์    อยู่ทอง    ครูผู้สอน    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
Credit : ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.drs.ac.th/index.php/department/secondary/1277-se-25-05-58

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น