วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกAW PR new-02
ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี ชิงรางวัลทุนการศึกษา
คุณสมบัติ
 1. เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
 2. เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาและปวช.
กติกาการประกวด
ระดับชั้นประถมศึกษา
 1. ระบายสีภาพที่กำหนดขนาด A4 (21 x 29.7 เซ็นติเมตร) เท่านั้น
 2. ผู้เข้าประกวด สามารถเลือกใช้สีได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ระบายสี อาทิ สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิค สีน้ำมัน เป็นต้น โดยภาพระบายสีที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง
 3. ต้องเป็นภาพที่ดาวน์โหลดจาก www.workpointtv.com เท่านั้นโดยโจทย์ภาพสำหรับระบายสีเพื่อส่งประกวดจะเปลี่ยนไปในแต่ละเดือน
ภาพสำหรับการส่งประกวดระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาและปวช.
 1. วาดภาพและระบายสี ภายใต้หัวข้อ“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” โดยภาพที่วาดและระบายสีต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องสอดคล้องกับละครซีรีส์“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทางช่อง1 เวิร์คพอยท์
 2. ผู้เข้าประกวด สามารถเลือกใช้สี และเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้อาทิ สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ(กราไฟต์) เป็นต้น โดยภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆมาก่อน
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด A3 (29.7 x 42 เซ็นติเมตร) เท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. ความสวยงาม ความปราณีต และเทคนิค
 3. ความสมบูรณ์ของภาพ
 4. ภาพสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กำหนด (เฉพาะระดับชั้นมัธยม)
การส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ผู้ร่วมประกวดทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปวช. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 2. ผู้ร่วมประกวดจะต้องส่งผลงาน พร้อมแนบ ใบสมัครประกวดวาดภาพ ที่ดาวน์โหลดจาก workpointtv.comและกรอกรายละเอียดพร้อมลงชื่อรับรองผลงานให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 3. กรณีส่งประกวดมากกว่า 1 ชิ้นงาน ผู้ร่วมประกวดต้องแนบใบสมัครแยกเฉพาะแต่ละผลงาน
 4. ภาพผลงานที่ส่งร่วมประกวดต้องมีชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น และโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
 5. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครมาที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 2 ต. บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 วงเล็บมุมซอง (กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”)
  ดาวน์โหลด : ใบสมัครประกวดวาดภาพ
**** ระยะเวลาการรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2558 โดยถือวันประทับตราไปรษณีเป็นสำคัญ
รางวัลการประกวดและการประกาศรางวัล
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษาละ 5,000 บาทจำนวนรวม 4 รางวัล (ประกาศรางวัลเดือนละ 1 รางวัล)
ระดับมัธยมศึกษาและปวช.
รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษาละ 10,000 บาทจำนวนรวม 4 รางวัล (ประกาศรางวัลเดือนละ 1 รางวัล)
ประกาศรางวัลทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปวช. ทุกสัปดาห์แรกของเดือน ท้ายละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00 น. และเวลา 20.30 น. ทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์ และตรวจสอบรายชื่อได้ทางเวบไซท์ www.workpointtv.com
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน2558
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
สามารถส่งผลงานเพื่อร่วมประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 – 31 สิงหาคม 2558
เงื่อนไขและข้อตกลง
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในผลงานของท่าน เป็นอำนาจเต็มของทางบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายจัดการประกวดไว้ และต้องยอมรับในข้อตกลงว่าผลงานอาจถูกนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการประกวด หรือ เพื่อสังคม
 2. ทางฝ่ายจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย ที่เกิดขึ้นกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดและเอกสารประกอบอื่นๆก่อนที่ผลงานจะมาถึงทางฝ่ายจัดการประกวด
 3. ทางฝ่ายจัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำชี้ขาด
สอบถามเพิ่มเติมโทร   02-833-2000

Credit : ข้อมูลจาก :
Workpoint CREATIVE TV
              วิดีโอจาก : https://www.youtube.com/user/WorkpointOfficial และ https://www.youtube.com/watch?v=444-i_ig0c8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น