วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ใต้อาคาร 4 

ชั้น ระดับ ม.4 - ม.6 ห้อง ใต้อาคาร 4 19 ธ.ค. 2558 

ลำดับที่ 1 - 51 8.30-17.00

--------------------------------------------------
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง สำนึกรักบ้านเกิด 

18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1 - 34 - 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 35 - 51 09.00-16.00
 
วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 1-34 

วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 35-51

กรุณาดูตารางเวลาด้วยตัวของท่านเอง*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น